شرکت تایمی چین یکی از شرکت های همکارطرح و پردازش غدیر در بحث حضور و غیاب و کنترل تردد هوشمند است. همکاری این دو شرکت از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است. از جمله محصولات این شرکت دستگاههای حضورو غیاب مبتنی بر تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت خوان است که در بسیاری از پروژه های مشترک در سازمانها و ادارات ایران مورد بهره برداری قرار کرفته است. محصولات این شرکت دارای انواع ویژگی های کنترل تردد اعم از تشخیص چهره، اسکن اثرانگشت و کارتخوان همراه با صفحه نمایش لمسی می باشد. شرکت طرح و پردازش غدیر در بسیاری از پروژه های ترکیبی شامل چندین محصول و تکنولوژی از محصولات این شرکت استفاده کرده است. رضایت از محصولات این شرکت همراه با پشتیبانی شرکت طرح و پردازش غدیر این محصولات را به گزینه ای قابل اعتماد جهت پیاده سازی در پروژه ها تبدیل ساخته است.

فهرست
تماس مستقیم