شرکت پوینت من کره جنوبی، تولیدکننده انواع تجهیزات اتوماسیون مالی است. این شرکت با انواع محصولات مدیریت مشتری است. این شرکت با شعار نوآوری در فناوری تمرکزکرده و با تقویت R&D بر توسعه فناوری ها و محصولات جدید متمرکز شده است. شرکت طرح و پردازش غدیر همکار تجاری خود با شرکت کره جنوبی POINTMAN (از سال2017 ) سال 1396 شمسی  همکاری خود را در حوزه ارائه پرنتر چاپ کارت آغاز نموده است.

فهرست
تماس مستقیم