شرکت دیبارایان، فعال در زمینه تولید نرم افزار در حوزه هوش مصنوعی به منظور تکمیل کادر فنی خود دعوت به همکاری می نماید:
کارشناس Front End، تجربه مناسب در Asp.net Core و Angular، آشـنایـی کافـی با HTML5, CSS3 #استخدم #برنامه|-نویس #کامپیوتر #انگولار #ASP.net #frontend

فهرست
تماس مستقیم