وبینار آموزش مقدماتی کنترل تردد در تاریخ 14 شهریور 1400 برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی وبینار
• آشنایی با سیستم‌های کنترل تردد
• کاربردهای سیستم کنترل تردد
• معایب کنترل تردد به شیوه‌ی سنتی
• مزایای استفاده از سیستم‌های کنترل تردد
برای ثبت‌نام در وبینار از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

https://evnd.co/q9l6H

فهرست