با ارائه محصولات و تکنولوژی های روز در حوزه حضور و غیاب، کنترل تردد و امنیت و احراز هویت مفتخریم با بیش از 3000 سازمان خصوصی و دولتی در صنایع و اصناف متنوع همکاری می کنیم.

سازمان های دولتی

فهرست